1549770903 เข้าชม : 41 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดสำหรับชาวตลาดจัดที่ตลาดบ้านอุ้ยคำ ตำบลเชียงเคี่ยนโดยมรครูกศน.ตำบลเชียงเคี่ยนเป็นผู้รับผิดชอบดูแล

 

ห้องสมุดชาวตลาดอื่นๆ
เข้าชม : 41 ครั้ง )