1546851070 เข้าชม : 108 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางสาวณัฐฐนันท์  ศรีสุเทพา บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เข้าอบรมการใช้ระบบการอ่านหนังสือออนไลน์สำหรับงานห้องสมุดประชาชนและประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านสู่ "เชียงราย เมืองนักอ่าน" ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงของ  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการศึกษาตามอัธยาศัย